Výluka v úseku Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 18. apríla, v čase od 08.20 h do 13.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú činnosti spojené s výmenou koľajníc. Dôvodom prác je odstránenie defektoskopických chýb a opotrebenie koľajníc. Práce sa budú vykonávať ŽSR dodávateľským spôsobom.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

transport.sk, TASR

Podobné články