Výluka v úseku Lužianky – Nitra

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 5. až 7. mája 2018, v čase od 07.50 h do 14.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Lužianky – Nitra.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú práce na jednokoľajnom priecestí v km 35,451, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0823, ležiacom na Žilinskej ulici v Nitre. ŽSR vykonávajú opravné práce vlastnými personálnymi kapacitami. Cestná uzávera priecestia potrvá nepretržite od 4. mája od 08.00 h do 8. mája do 08.00 h.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác, a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

transport.sk, TASR

Podobné články