Termín ukončenia modernizácie železnice pri Trenčíne sa opäť posúva

Termín dokončenia modernizácie železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá sa opäť posunie.

Pôvodne sa mala ukončiť vo februári tohto roku, dodatkom zmluvy medzi zhotoviteľom a Železnicami SR (ŽSR) sa termín posunul na koniec novembra. Ani ten sa však nestihne.

Ako TASR informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková, lehota na dokončenie stavebného diela nebude dodržaná a viacero stavebných objektov zostáva k dnešnému dňu nedokončených. "Zhotoviteľ stavby Združenie pod Brezinou v súčasnosti objektivizuje dôvody neplnenia termínu, pričom obe zmluvné strany vedú intenzívne rokovania za účelom verifikácie ich opodstatnenosti, ako aj za účelom kvalifikovaného stanovenia dodatočnej lehoty na dokončenia diela," uviedla Pavlíková.

Nový generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy, ktorý je vo funkcii od 3. novembra 2016, podľa nej túto agendu zdedil, dostavbu III. etapy však intenzívne rieši ako prioritnú. Prvoradým cieľom je zrýchliť a zefektívniť práce na stavebných objektoch tak, aby boli zrealizované v požadovanej kvalite a aby celá stavba mohla byť dokončená a skolaudovaná v čo najskoršom termíne.

"ŽSR sa opätovne ospravedlňujú všetkým dotknutým obyvateľom Trenčína a okolia za dočasné obmedzenia súvisiace s realizáciou uvedeného stavebného diela a zároveň si dovoľujú požiadať o trpezlivosť a pochopenie pri dostavbe jednej z najväčších a najdôležitejších stavieb modernizácie železničného koridoru v Slovenskej republike," doplnila Pavlíková. 

Úsek železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá modernizuje konzorcium Združenie pod Brezinou. Lídrom združenia je spoločnosť TSS Group, ďalšími členmi sú česká spoločnosť Bögl a Krýsl a chorvátska spoločnosť Konstruktor-Inženjering. Celkové predpokladané náklady na rekonštrukcie úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá na traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu sú 244 miliónov eur. 

transport.sk, TASR

Podobné články