Pre ZSSK opraví vozne ŽOS Trnava za 10,9 milióna eur

Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyjdú opravy osobných vozňov 10,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Zákazku pre dopravcu zabezpečí spoločnosť ŽOS Trnava.

Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Zákazka bola rozdelená na päť častí. V každej dostala ZSSK počas tendra len jednu ponuku.

"Z dôvodu, že vo všetkých častiach bol úspešný jeden uchádzač je uzatvorená jedna rámcová dohoda na všetky časti zákazky," uviedol dopravca v oznámení.

Dodávateľ by mal pre ZSSK zabezpečiť opravy osobných vozňov radu B, Bee, Bdgtmee, Bdtmee, BDs, Bc, Bc ZSSK a WLAB v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami, technickými normami a právnymi predpismi platnými na Slovensku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.

transport.sk, TASR

Podobné články