Objednávka predplatného magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA

Predplatné magazínu TRANSPORT a LOGISTIKA na rok 2018 je 25 EUR s DPH (20,83 EUR bez DPH).

V prípade objednania v priebehu roka Vám bude zasielaný časopis od najbližšieho vydaného čísla do konca roka (za alikvótnu čiastku celoročného predplatného z ceny 25 Eur).

Kontaktné údaje

Typ predplatného

Dodacia adresa

Fakturačná adresa