Scania - Elektronické vzdelávanie pre zníženie fyzickej záťaže pri práci servisných technikov

Spoločnosť Scania spustila nový vzdelávací program pre servisných technikov zameraný na ergonómiu práce, ktorý by mal znížiť riziko zdravotných ťažkostí v dôsledku nadmerného fyzického zaťaženia.

Vzdelávací program, dostupný v 23 jazykoch, kombinuje metódy elektronického vzdelávania so školením na pracoviskách pod dohľadom školiteľov. Odovzdávanie poznatkov z oblasti ergonómie práce bude prebiehať formou „školenia školiteľov“. Odborníci na ergonómiu budú na oblastných školeniach odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti určeným školiteľom, ktorí budú následne školiť vedúcich pracovníkov servisov.
 


Tí budú potom školiť servisných technikov. Elektronické školenie ukazuje 12 sekvencií z prostredia servisnej dielne so zameraním sa na činnosti pri práci servisného technika.

Sem patrí napríklad správna technika zdvíhania bremien, práca s motorom a brzdami, umiestňovanie náradia.


 

transport.sk, TS Scania

Podobné články